Keo Dán Đồng Devcon 10260 Bronze Putty - Chính Hãng    

Keo Dán Đồng Devcon 10260 Bronze Putty

Keo Đán Đồng Devcon 10260 Bronze Putty là mát tít epoxy có pha trộn bột đồng thanh. Dùng sửa chữa phục hồi và bảo trì các chi tiết và thiết bị bằng đồng thanh.Rất tiện lợi cho sửa chữa cơ khí.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi