Keo Devcon 11700 Ceramic Repair Putty - Miễn Phí Giao Hàng    

Keo Devcon 11700 Ceramic Repair Putty

Devcon 11700 Ceramic Repair Putty  là mát tít epoxy kỹ thuật cao, có trộn bột gốm, đắp trét bằng gạt. Dùng phục hồi các thiết bị, chi tiết bị ăn mòn, xói mòn, xâm thực và làm việc trong môi trường hóa chất. Chuyên dùng đắp phục hồi bơm và van.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi