Keo Dán Kim Loại Devcon 10110 Plastic Steel Putty (A)    

Keo Dán Kim Loại Devcon 10110 Plastic Steel Putty (A)

Keo Devcon 10110 Plastic Steel Putty  là một loại mát tít hệ nhựa epoxy 2 thành phần có pha trộn bột kim loại.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi