Keo Dán Kim Loại Devcon 10110 Plastic Steel Putty (A)

Keo Devcon 10110 Plastic Steel Putty  là một loại mát tít hệ nhựa epoxy 2 thành phần có pha trộn bột kim loại.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi