Keo Devcon 11410 Wear Resistant Putty (WR-2) - Chính Hãng    

Keo Devcon 11410 Wear Resistant Putty (WR-2)

Keo Devcon 11410 Wear Resistant Putty (WR-2)  là loại trơn epoxy, không hoàn thiện, đa năng để sửa chữa yêu cầu bề mặt hoàn toàn có độ ma sát thấp, hạn chế như máy tiện.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi