Keo Devcon 10710 Aluminum Liquid (F-2)    

Keo Devcon 10710 Aluminum Liquid (F-2)

Devcon 10710 Aluminum Liquid (F-2) là nhựa epoxy lỏng có pha trộn bột nhôm dùng chế tạo các loại khuôn, mẫu và đồ gá. Gia công, khoan hoặc tiện ren được. Hóa rắn sau 1 giờ và cứng hoàn toàn sau 16 giờ.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi