Keo Devcon 11470 Wear Guard Fine Load

Keo Devcon 11470 Wear Guard Fine Load là hỗn hợp hệ epoxy có trộn nhiều hạt gốm nhôm với tỉ lệ cao

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi