Keo Devcon 11470 Wear Guard Fine Load    

Keo Devcon 11470 Wear Guard Fine Load

Keo Devcon 11470 Wear Guard Fine Load là hỗn hợp hệ epoxy có trộn nhiều hạt gốm nhôm với tỉ lệ cao

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi