Keo Dán Đồng Fix N Fast FFP301 Bronze Repair Putty    

Keo Dán Đồng Fix N Fast FFP301 Bronze Repair Putty

Keo Dán Đồng Fix N Fast FFP301 Bronze Repair Putty là mát tít epoxy có pha trộn bột đồng thanh. Dùng sửa chữa phục hồi và bảo trì các chi tiết và thiết bị bằng đồng thanh.Rất tiện lợi cho sửa chữa cơ khí.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: