Cách tìm ra nguyên nhân gây ô nhiểm trong máy móc của bạn    

Cách tìm ra nguyên nhân gây ô nhiểm trong máy móc của bạn

Alejandro OIl Water Comtanination

Cách tìm ra nguyên nhân gây ô nhiểm trong máy móc của bạn .Kiểm soát ô nhiễm là một phần quan trọng của chiến lược bảo trì chủ động. Bước đầu tiên để giữ cho chất bôi trơn sạch, mát và khô là giải quyết các chất bẩn hiện có và đo lường tác động tiềm tàng của chúng đối với máy móc và dầu (các chế độ hỏng hóc). Với thông tin này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện các hành động thích hợp để duy trì chất bôi trơn ở tình trạng tốt.

Nói chung, các chất gây ô nhiễm phổ biến nhất trong công nghiệp là các hạt rắn (từ các nguồn khác nhau), nước, nhiệt, không khí và các chất bôi trơn khác (ô nhiễm chéo). Biểu đồ dưới đây cung cấp tóm tắt về các chất gây ô nhiễm thường thấy trong dầu và những ảnh hưởng của chúng đến tuổi thọ của chất bôi trơn và độ tin cậy của máy .

Nhiều chất bẩn có thể có trong chất bôi trơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường, các vật liệu cụ thể được sử dụng trong quá trình sản xuất và các chất tồn tại hoặc sinh ra bên trong hệ thống bôi trơn.

Khi danh sách các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn đã được tạo, cần phải xác định nguồn gốc của chúng, chẳng hạn như liệu chúng có từ môi trường, từ các hoạt động bảo trì hay được tạo ra bên trong máy. Bước này sẽ hữu ích trong việc thiết kế một kế hoạch để kiểm soát các nguyên nhân gốc rễ của các chất gây ô nhiễm.

Alejandro Common Contaminants Figure 1
Hình 1. Các chất bẩn thường gặp trong dầu và tác động của chúng

Ví dụ, trong một mỏ quặng sắt, bạn sẽ tìm thấy nồng độ hạt rắn lớn hơn với chất gây ô nhiễm điển hình được báo cáo là sắt. Trong trường hợp này, không chỉ các chất gây ô nhiễm này có thể đến từ các mảnh vụn của máy móc mà còn từ khoáng chất đã qua xử lý.

 

Trong Hình 2, các nguồn có thể gây ô nhiễm hạt rắn được xác định. Một bài tập tương tự nên được thực hiện nếu phát hiện các loại chất gây ô nhiễm khác trong máy.

Alejandro Solid Particle Figure 2
Hình 2. Các nguồn có thể gây ô nhiễm hạt rắn

Bước tiếp theo phải là xác định tầm quan trọng tương đối của các chất gây ô nhiễm và các nguồn của chúng. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là tập trung vào các nguồn có liên quan nhất, giải quyết chúng theo ý nghĩa của chúng, để đảm bảo dự án sẽ hiệu quả về mặt chi phí.


Hình 3. Ước tính độ bẩn và ô nhiễm nước theo nguồn

Trong Hình 3, chất bẩn và nguồn nước có thể đã được giải quyết cho các máy móc điển hình trong nhà máy, bao gồm cả tỷ lệ ô nhiễm ước tính do mỗi nguồn gây ra. Đánh giá tốt cũng như kiến ​​thức về máy móc, các thành phần, hoạt động và môi trường của chúng sẽ là điều bắt buộc để ước tính các giá trị này.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị bên dưới thể hiện tỷ lệ chất gây ô nhiễm được tạo ra hoặc đưa vào máy theo từng nguồn tiềm năng. Thông tin phân tích lịch sử dầu sẽ rất hữu ích cho mục đích này.

Tỷ lệ phần trăm cũng có thể được định nghĩa là xác suất bị ô nhiễm của mỗi nguồn. Trong bước trước, trọng tâm là lượng chất gây ô nhiễm. Bây giờ trọng tâm là tần suất ô nhiễm. Hãy nhớ rằng tỷ lệ phần trăm cho mỗi chất gây ô nhiễm phải tổng cộng 100 phần trăm trong mỗi máy.


Hình 4. Các nguồn tiềm ẩn của các mảnh vụn dịch vụ trong máy

Cần phân tích sâu hơn để giải quyết các thành phần, vị trí cụ thể hoặc thời điểm chất gây ô nhiễm xâm nhập (hoặc được tạo ra) trong máy.

Hình 4 minh họa một phân tích được thực hiện đối với các chất nhiễm bẩn kim loại được đưa vào máy do các mảnh vụn dịch vụ, là nguồn đóng góp đầu tiên trong Hình 3. Phân tích các nguồn có thể khác cũng được khuyến nghị để hoàn thành bài tập này.

Cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng để phân loại các kim loại có thể có trong dầu, chẳng hạn như các hạt mài mòn (sắt, đồng, v.v.), chất gây ô nhiễm (silic, natri, v.v.), và các chất phụ gia (kẽm, phốt pho, v.v.) ).

Việc luyện kim các bộ phận của máy cần được nghiên cứu để phát triển danh sách nguồn kim loại và xác định các bộ phận có khả năng bị mài mòn bất thường.

Khi các chất gây ô nhiễm và nguồn gốc của chúng đã được xác định, bước tiếp theo là thực hiện hành động để khắc phục nguyên nhân, cung cấp đào tạo thích hợp, sửa đổi các quy trình cần thiết và giám sát chặt chẽ máy thông qua phân tích dầu và kiểm tra máy .

Cách tiếp cận này cung cấp một cách thực tế để thiết lập các ưu tiên cho chương trình kiểm soát ô nhiễm của bạn. Tất nhiên, thành công sẽ phụ thuộc vào thông tin phân tích dầu có sẵn cũng như kiến ​​thức về quy trình bảo dưỡng và các chất gây ô nhiễm môi trường / quy trình.

Cuối cùng, hãy nhớ xem xét các phương pháp của bạn định kỳ để cải thiện độ chính xác và tiếp tục tiến bộ của bạn trong việc kiểm soát hiệu quả các chất gây ô nhiễm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *