Bộ dung dịch kiểm tra vết nứt mối hàn Spanjaard Flaw & Crack Detector    

Bộ dung dịch kiểm tra vết nứt mối hàn Spanjaard Flaw & Crack Detector

Bộ dung dịch kiểm tra vết nứt mối hàn của Spanjaard bao gồm 3 sản phẩm dành cho việc kiểm tra không phá hủy (NDT) các vết nứt và các lỗi bề mặt khác trên các thành phần kim loại. Hệ thống này là một phương pháp nhanh chóng, tiết kiệm và đáng tin cậy để phát hiện trực quan tất cả các khuyết điểm trên bề mặt của các bộ phận kim loại trong quá trình sản xuất và cả trên các thành phần đang hoạt động tại chỗ. Hệ thống gồm ba gói đáp ứng tiêu chuẩn DTD 929/MIL-I-25135E Nhóm I và II.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi