Dầu Thuỷ Lực Chống Cháy Houghton Safe 1120    

Dầu Thuỷ Lực Chống Cháy Houghton Safe 1120

Dầu Thuỷ Lực Chống Cháy Houghton Safe 1120 được  chấp nhận để hoạt động trong hầu hết các loại máy và các bộ phận thủy lực liên quan.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi