450436 - Weicon AL-M 1000 1Kg/Tin - Công Ty CP Mai An Đức    

450436 – Weicon AL-M 1000 1Kg/Tin

Strong bonding and high pressure resistant long- life grease. Classification according KF 2K-20 to DIN 51 502: KF 2K-20

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi