450444 - Weicon AL -T 400K Cartridge 400gm - Công Ty CP Mai An Đức    

450444 – Weicon AL -T 400K Cartridge 400gm

Allround high temperature grease for long-life lubrication. Classification acc. to DIN 51 502: KPL 2 R-20 Temperatu re resist ance -25°C to +190°C (briefly +200°C)

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi