450435 - Weicon AL-M 400K Cartridge 400gm - Công Ty CP Mai An Đức    

450435 – Weicon AL-M 400K Cartridge 400gm

Strong bonding and high pressure resistant long- life grease. Classification according KF 2K-20 to DIN 51 502: KF 2K-20

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi