812913- Weicon AN 302-43 50ml - Công Ty CP Mai An Đức    

812913- Weicon AN 302-43 50ml

 

Threadlocking, approved to DVGW2 and KTW1, higher viscosity, medium strengh, normal to disassemble. 

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi