Đừng trì hoãn sau khi lấy mẫu dầu    

Đừng trì hoãn sau khi lấy mẫu dầu

a55520fe c798 4fcd 93dd 047827ca5560 2 22 12b“Sau khi kéo một mẫu từ một thiết bị, mẫu dầu có thay đổi trong chai mẫu không? Nếu vậy, khoảng thời gian dài nhất mà chúng ta nên lưu trữ mẫu là bao nhiêu?”

Đừng trì hoãn sau khi lấy mẫu dầu .Thời điểm lấy mẫu dầu từ máy, mẫu và dầu trong bình chứa bắt đầu trải qua các môi trường khác nhau. Như bạn có thể tưởng tượng, tại thời điểm đó các thuộc tính của hai vật thể bắt đầu lệch khỏi nhau.

Khoảng thời gian giữa lấy mẫu và thử nghiệm càng lớn thì độ lệch này càng lớn. Có, các thuộc tính của mẫu có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, dầu đang sử dụng có nhiều khả năng bị thay đổi đáng kể.

Sau khi được lấy, các mẫu phải được kiểm tra càng sớm càng tốt. Để xác định thời hạn vận chuyển mẫu, hãy xem xét phạm vi của chương trình phân tích dầu vì nó áp dụng cho thành phần cụ thể. Đặc biệt, tần suất lấy mẫu cần được xem xét.

Nếu tần suất lấy mẫu là hàng tháng, các mẫu phải được kiểm tra trong vòng vài ngày. Nếu tần suất là sáu tháng, việc kiểm tra ngay lập tức có thể không quá quan trọng. Nói chung, một tuần là thời gian tối đa hợp lý để cho phép lấy mẫu.

Không có gì lạ khi các mẫu phải chờ hàng tuần, thậm chí hàng tháng trước khi được gửi đi xét nghiệm. Sau vài tuần, mẫu không còn đại diện cho dầu trong máy và giá trị thu được từ thử nghiệm bị giảm đáng kể.

Một trong những sự chậm trễ phổ biến đối với việc vận chuyển mẫu là các thủ tục giấy tờ liên quan. Quá trình này có thể được khắc phục bằng cách làm việc với phòng thí nghiệm để thiết lập nhãn mẫu in sẵn và duy trì cơ sở dữ liệu chính xác về máy móc và lịch sử phân tích dầu của chúng. Khi hệ thống được thiết lập đúng cách, các nhãn có thể không yêu cầu nhiều hơn số ID đơn vị và ngày lấy mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *