Kiểm tra chất lượng dầu    

Kiểm tra chất lượng dầu

Kiểm tra chất lượng dầu đóng vai trò rất quan trọng để cảnh bảo kịp thời  sự xuống cấp của dầu có thể dẫn đến chi phí bảo trì tốn kém và ngừng hoạt động do nhiễm bẩn và mất khả năng bôi trơn. Việc kiểm tra chất lượng dầu gồm các chỉ tiêu quan trọng như sau:

  1. Kiểm tra hàm lượng cặn tạp chất trong dầu
  2. Kiểm tra hàm lượng nước trong dầu
  3. Các chỉ tiêu hóa lý khác:
  • Khối lượng riêng’
  • Độ nhớt động học
  • Chỉ số độ nhớt
  • Trị số axit TAN
  • Trị số bazo TBN
  • Nhiệt độ chớp chất cốc kín, cốc hở
  • Chi tiết thành phần kim loại trong dầu

Kết quả kiểm tra chất lượng dầu rất quan trọng để quyết định việc tiếp tục sử dụng, thay thế toàn bộ hay cần phải lọc tách tạp chất và nước để phục hồi. Điều này có ý nghĩa rất lớn để tối ưu hóa chi phí mua dầu mới, duy trì hoạt động của thiết bị, giảm dừng máy bất thường, giảm chi phí bảo trì…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *