Dầu Bánh Răng Total Kassilla GMP

Dầu Bánh Răng Total Kassilla GMP là loại dầu bánh răng gốc tổng hợp ứng dụng trong bánh răng và ổ bi hoạt động dưới điều kiện yêu cầu.

0975-075-080 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi