Hướng dẫn kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt    

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt

Sự xuống cấp của dầu truyền nhiệt có thể dẫn đến chi phí bảo trì tốn kém và ngừng hoạt động do bám bẩn và mất khả năng truyền nhiệt, vì vậy việc kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

Xem thêm: Khái niệm cơ bản về dầu truyền nhiệt.

Xem thêm: Tìm hiểu về hệ thống tuần hoàn dầu truyền nhiệt.

Xem thêm: Bảng giá các loại dầu truyền nhiệt tốt nhất

Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Các chỉ tiêu phân tích
Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Các chỉ tiêu phân tích

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt

Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ sản xuất, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động không theo lịch trình liên quan đến dầu, dự đoán và xác định lỗi thành phần cơ khí và giảm chi phí tổng thể của chất lỏng truyền nhiệt.

Lấy mẫu dầu:

Việc phân tích kiểm tra chất lượng bằng cách lấy mẫu dầu định kỳ theo các khoảng thời gian định trước. Khoảng thời gian này có thể được xác định dựa trên kinh nghiệm trước đây với hệ thống.

Tuy nhiên, trong trường hợp chưa có kinh nghiệmhoặc mới khởi động hệ thống thì nên lấy mẫu hàng quý. Khoảng thời gian lấy mẫu sau đó có thể được điều chỉnh dựa trên kết quả phân tích mẫu đầu tiên làm cơ sở.

Mẫu phải được lấy từ phía xả của bơm hệ thống truyền nhiệt chính hoặc từ bất kỳ dòng chính nào chảy trong hệ thống để đảm bảo lấy mẫu đại diện cho chất lỏng trong hệ thống. Nếu chưa có, cần có các điều khoản để lấy mẫu an toàn, bao gồm cả việc làm mát mẫu thích hợp.

Cách bố trí tốt nhất là bom lấy mẫu cho phép mẫu chảy qua, cách ly và làm mát mẫu. Quy trình này ngăn ngừa sự tích tụ chất rắn trong các dòng mẫu bị ứ đọng. Sau khi lấy mẫu, mẫu thường được gửi đến nhà cung cấp dầu truyền nhiệt để phân tích.

Nhiều nhà cung cấp sẽ miễn phí chi phí phân tích dầu, dữ liệu phân tích sau đó được truyền đến người dùng và bộ phận kỹ thuật của nhà cung cấp hoặc hãng sẽ giải thích các chỉ tiêu thí nghiệm và có những lời khuyên hữu ích cho khách hàng.

Trong các trường hợp khác khi kết quả mẫu dầu nằm trong giới hạn cho phép,dầu đạt yêu cầu để tiếp tục sử dụng. Các sự cố hệ thống xảy ra sau khi khởi động thành công, khi chất lượng dầu truyền nhiệt nằm trong giới hạn cho phép, thường là hoạt động về bản chất hệ thống và không liên quan đến dầu truyền nhiệt.

Khối lượng riêng

Phép đo khối lượng riêng là tỷ lệ giữa mật độ hoặc khối lượng riêng của dầu so với mật độ hoặc khối lượng riêng của nước ở 4°C. Mỗi loại dầu truyền nhiệt có một phạm vi khối lượng riêng trong một phạm vi sử dụng nhiệt độ. Bất kỳ phương sai nào từ phạm vi này cho thấy sự hiện diện của nồi hơi cao / thấp (sản phẩm xuống cấp) hoặc nhiễm bẩn dầu với một chất có khối lượng riêng khác nhau.

Độ ẩm

Thử nghiệm này phát hiện sự hiện diện của nước trong dầu truyền nhiệt. Nước có độ hòa tan rất thấp trong hầu hết các chất lỏng truyền nhiệt ở nhiệt độ cao (ngoại trừ glycol). Sự hiện diện của nước tự do trong hệ thống truyền nhiệt có thể gây ra các vấn đề về bay hơi như dòng chảy hai pha, tạo rãnh bơm và điều áp quá mức, đặc biệt là trong quá trình khởi động hệ thống.

Trị số Axit TAN

Thử nghiệm này là một phép chuẩn độ axit / bazơ để phát hiện lượng nhỏ axit mạnh và yếu trong dầu. Axit thường được hình thành trong dầu truyền nhiệt do nhiễm bẩn từ các thành phần bên ngoài hệ thống.

Sự gia tăng hàm lượng axit thường liên quan đến hoạt động của bể mở rộng lỗ thông hơi, quá trình oxy hóa dầu truyền nhiệt hoặc sự suy giảm chất lượng dầu truyền nhiệt, tạo ra axit yếu. Nguyên liệu chế biến có chứa các chất oxy hóa có thể góp phần tạo ra axit mạnh hoặc yếu. Axit có hại theo hai cách.

Đầu tiên, axit có xu hướng đẩy nhanh sự phân hủy phân tử của dầu truyền nhiệt. Thứ hai, chúng có xu hướng tạo thành chất rắn không hòa tan làm tăng tốc độ hư hỏng cơ học của phớt, van, máy bơm, v.v. Hầu hết các dầu truyền nhiệt có tổng số axit ban đầu là 0,00 đến 0,10. Giá trị tối đa trong dầu đã sử dụng không được vượt quá 0,50.

Hàm lượng cặn trong dầu

Thử nghiệm này đo lượng vô cơ (xỉ ống, cát và các mảnh vụn xây dựng khác) và carbon “cứng” (than cốc) trong dầu truyền nhiệt. Lượng cacbon cao cho thấy sự phân hủy do nhiệt của dầu và có thể xảy ra sự cố về cốc / cặn trên bề mặt bộ trao đổi nhiệt / bộ gia nhiệt hoặc quá trình oxy hóa dầu. Than cốc và bùn có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả truyền nhiệt của hệ thống do bám bẩn bề mặt truyền nhiệt. Mức độ không tan 50mg chất rắn / 100ml chất lỏng đôi khi có thể chỉ ra các vấn đề.

Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Hàm lượng cặn
Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Hàm lượng cặn

Độ nhớt

Thử nghiệm này đo các đặc tính lưu lượng dầu nhất định trên một đơn vị thời gian. Nó có thể được sử dụng như một chỉ số cảnh bảo về sự suy giảm nhiệt vì nồi hơi thấp sẽ có xu hướng giảm độ nhớt trong khi nồi hơi cao sẽ làm tăng độ nhớt. Sự thay đổi độ nhớt cũng ảnh hưởng đến khả năng truyền nhiệt tổng thể của dầu truyền nhiệt.

Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Độ nhớt
Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Độ nhớt

Quét GC

Thử nghiệm này đưa ra dấu hiệu của các thành phần của dầu truyền nhiệt, các sản phẩm xuống cấp (nồi hơi nhiệt độ cao) và thường có thể phát hiện sự nhiễm bẩn. Thông tin này được tham chiếu chéo với thử nghiệm phạm vi sôi trong khí quyển để xác nhận mức độ cao và thấp của nồi hơi cũng như sự hiện diện hay không có các chất gây ô nhiễm bên ngoài.

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở

Phép thử này cung cấp một phương tiện xác định điểm cháy / điểm chớp cháy của dầu truyền nhiệt. Các nồi hơi thấp được tạo ra do sự suy giảm nhiệt sẽ làm giảm điểm chớp cháy. Các chất gây ô nhiễm bên ngoài có thể có tác dụng tương tự. Do đó, điểm chớp cháy thấp dùng để chỉ ra sự hiện diện của các sản phẩm phân hủy nhiệt / chất gây ô nhiễm bên ngoài.

Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Nhiệt độ chớp cháy cốc hở
 Kiểm tra chất lượng dầu truyền nhiệt: Nhiệt độ chớp cháy cốc hở

Nồi hơi cao và thấp

Nồi hơi cao và thấp được hình thành khi dầu truyền nhiệt được làm nóng đến nhiệt độ cao và các liên kết phân tử nhất định bắt đầu bị phá vỡ hoặc phân hủy nhiệt. Một số vật liệu mới hình thành có trọng lượng phân tử thấp hơn và thường có nhiệt độ sôi thấp hơn chất lỏng ban đầu: Đây là những nồi hơi thấp.

Các hợp chất khác sinh ra từ sự phân huỷ nhiệt sẽ trùng hợp thành các phân tử có khối lượng phân tử lớn hơn và nhiệt độ sôi cao hơn so với chất lỏng ban đầu: Đây là những chất lỏng có nhiệt độ cao. Nồi hơi cao và thấp nhìn thấy trong các bộ phận có thể không có hiệu suất truyền nhiệt và độ ổn định nhiệt của các phân tử chất lỏng truyền nhiệt ban đầu.

Phép đo điện tích trong thành phần hóa học này để xác định sự hiện diện của nồi hơi cao và thấp có thể được xác định bằng hai thử nghiệm được thực hiện để tham khảo chéo. Đầu tiên là chưng cất trong khí quyển hoặc chân không; thứ hai là chưng cất mô phỏng bằng phương pháp sắc ký khí (GC).

Thử nghiệm chưng cất trong khí quyển hoặc chân không phát hiện chính xác các nồi hơi cao, và trong thử nghiệm này, chất lỏng được chưng cất hoàn toàn. Để so sánh, GC hoàn thành quá trình chạy ở nhiệt độ cuối cùng cụ thể. Phân tích GC là cực kỳ chính xác phát hiện các nồi hơi thấp, đặc biệt là chất thơm, cho đến nhiệt độ sôi ban đầu của chất lỏng.\

Địa chỉ mua dầu truyền nhiệt uy tín, giá tốt:

Qua bài viết trên chúng ta đã nắm được một phần kiến thức liên quan đến hệ thống dầu truyền nhiệt.

Công ty CP Mai An Đức chuyên tư vấn và cung cấp các loại dầu truyền nhiệt của các thương hiệu nổi tiếng như:  Caltex, ShellTotal, Petronas với chất lượng, giá cả và dịch vụ tốt nhất.

Cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, dày dặn kinh nghiệm, đi kèm đó là các loại sản phẩm đa dạng từ mẫu mã đến giá cả, đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu mua hàng khác nhau của khách hàng. Hãy liên hệ ngay với Mai An Đức để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, chính sách đại lý và nhận được các ưu đãi với giá tốt nhất.

Thông tin liên hệ

Các kênh mua sắm trực tuyến của chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *