Dầu Truyền Nhiệt Total Jarytherm DBT

Total Jarytherm DBT là chất lỏng truyền nhiệt tổng hợp dựa trên hỗn hợp các đồng phân mono và di xylyl-xylene đối với hệ thống kín không tiếp xúc với không khí.khí.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi