Dầu Thủy Lực Chống Cháy Total Hydransafe FR NSG 38    

Dầu Thủy Lực Chống Cháy Total Hydransafe FR NSG 38

Total Hydransafe FR NSG 38 là chất lỏng thủy lực chống cháy, hiệu suất cao dựa trên các este phốt phát được lựa chọn và được thiết kế cho các mạch thủy lực yêu cầu sử dụng chất lỏng an toàn. Total Hydransafe FR-NSG 38 được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống điều chỉnh điện thủy lực của tuabin hơi, bao gồm các hệ thống sử dụng van servo có dung sai tốt. Nhiệt độ làm việc: – 10 đến + 120 ° C.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi