450440 - Weicon AL-H 1000 1kgs/Tin - Công Ty CP Mai An Đức    

450440 – Weicon AL-H 1000 1kgs/Tin

Odourless and tasteless high-temperature grease for the foodstuffs technology. Classification according to DIN 51 502: KP HC 1P -40 NSF registered, NSF H1 LMBG Section 31 and Section 21 

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi