450404 - Ferryl 202 S Anticorrosive Grease 25 kgs/drum    

450404 – Ferryl 202 S Anticorrosive Grease 25 kgs/drum

Rust-protection and lubrication of wire ropes. Properties: penetration into wire, high melting point (70°C), rust inhibition, adhesion (binds to wire), semi-drying film, lubrication. For use in all climates.

Ferryl 202 S Anticorrosive Grease – Mã IMPA: 450404 – Bảo vệ chống lại rỉ sét và bôi trơn cho dây cáp. Đặc tính: thẩm thấu vào dây cáp, điểm nhỏ giọt cao (70°C), chống gỉ, có độ bám dính (kết dính vào dây), màng bôi trơn khá khô, bôi trơn. Sử dụng được trong mọi trường và khí hậu.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: