450403 - Ferryl 202 Standard Anticorrosive Grease 25kgs/Drum    

450403 – Ferryl 202 Standard Anticorrosive Grease 25kgs/Drum

 Rust-protection and lubrication of wire ropes. Properties: penetration into wire, high melting point (70°C), rust inhibition, adhesion (binds to wire), semi-drying film, lubrication. For use in all climates.

Bảo vệ chống lại rỉ sét và bôi trơn cho dây cáp. Đặc tính : thẩm thấu vào dây cáp, điểm nhỏ giọt cao (70°C), chống gỉ, có độ bám dính (kết dính vào dây), màng bôi trơn khá khô, bôi trơn. Sử dụng được trong mọi trường và khí hậu.

Ferryl 202 Standard Anticorrosive Grease – Mã IMPA: 450403

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: