450223 - HYDRAULIC OIL GRADE 46.7 MM2/S – LTR    

450223 – HYDRAULIC OIL GRADE 46.7 MM2/S – LTR

HYDRAULIC OIL GRADE 46.7 MM2/S – LTR – Mã IMPA: 450223
Suitable for use as a lubricant for high speed hydraulic tool machines. Oils of viscosity grade 5 – 10 are known as spindle oils which resist emulsion, sludge formation, oxidation, and foaming. When ordering from the table below, select a code for the grade of oil which you require. Along with the code number, please specify the brand which you require.
Phù hợp sử dụng như một chất bôi trơn cho các máy công cụ thủy lực vận hành ở tốc độ cao. Dầu có độ nhớt từ 5 đến 10 được biết đến là dầu trục chống hỗn hợp, hình thành chất béo, oxi hóa, và tạo bọt. Khi đặt hàng từ bảng dưới đây, hãy chọn một mã số cho loại dầu bạn cần. Bên cạnh mã số, vui lòng chỉ định thương hiệu bạn muốn.
0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: