450827 - Weicon PTFE-Spray 400ml - Công Ty CP Mai An Đức    

450827 – Weicon PTFE-Spray 400ml

Dry, clean and grease-free PTFEbased lubricant with excellent sliding properties.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: