Nước Làm Mát Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant Concentrate    

Nước Làm Mát Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant Concentrate

Nước làm mát Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant là chất làm mát động cơ đơn pha gốc ethylene glycol dựa trên công nghệ phụ gia ức chế cống ăn mòn aliphatic được cấp bằng sáng chế.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi