Mỡ Thực Phẩm Chịu Nhiệt Kluber Klubertemp HM 83-402

Mỡ Thực Phẩm Chịu Nhiệt Kluber Klubertemp HM 83-402 là mỡ bôi trơn dài hạn chịu nhiệt dựa trên polyetherene perfluorinated và PTFE.

0975-075-080 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi