Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3    

Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3

Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 tiêu chuẩn NSF H1 chịu nhiệt độ cao từ -40 đến 260 độ C, mỡ có hệ số NDM tốc độ = 300.000

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi