Dầu Thuỷ Lực Mobil DTE 21 22 23 24 25 26 27    

Dầu Thuỷ Lực Mobil DTE 21 22 23 24 25 26 27

Dầu Thuỷ Lực Mobil DTE 21 22 23 24 25 26 27 là dầu thủy lực chống mài mòn chịu cực áp hiệu năng cao. Dầu đạt được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của các hệ thống thủy lực áp suất cao và công suất lớn

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi