Dầu Tẩy Rửa Clean 2029 One Step    

Dầu Tẩy Rửa Clean 2029 One Step

Clean 2029 One Step là chất làm sạch / ức chế ăn mòn có nồng độ cao được thiết kế cho máy phun rửa và bể ngâm. Sản phẩm này sẽ loại bỏ các loại đất nặng và cung cấp khả năng ức chế ăn mòn trong nhà từ hai đến bốn tuần đối với các bộ phận bằng thép và gang.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi