Dầu Rửa Whamex    

Dầu Rửa Whamex

Dầu Rửa Whamex  là công thức cô đặc an toàn, tác dụng nhanh sẽ tiết kiệm thời gian làm vệ sinh máy đồng thời loại bỏ cặn dầu, cặn bã và cặn xà phòng không hòa tan làm giảm tuổi thọ dung dịch làm mát. Whamex được sản xuất để làm sạch bể chứa máy công cụ và các hệ thống lớn hơn, đường cung cấp chất làm mát và thiết bị tái chế chất làm mát. Whamex tương thích với hầu hết các xử lý chất thải (bao gồm cả siêu lọc) và sẽ không làm suy giảm chất lỏng gia công kim loại TRIM khi được sử dụng theo chỉ dẫn.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi