Dầu Máy Biến Thế Total Isovoltine IIA-TP

Dầu máy biến thế Total Isovoltine IIA-TP là loại dầu gốc khoáng hỗn hợp chứa chất ức chế dùng cho máy biến thế, biến trở và các bộ ngắt dòng. là dầu gốc khoáng paraffinic dùng cho máy biến thế, các biến trở và các máy cắt điện sử dụng dầu gốc khoáng.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi