Dầu Máy Biến Thế Total Isovoltine II TP

Dầu Máy Biến Thế Total Isovoltine II TP là dầu gốc khoáng paraffinic dùng cho máy biến thế, các biến trở và các máy cắt điện sử dụng dầu gốc khoáng.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi