Dầu Bảo Vệ Seal Chevron Tegra Synthetic Barrier Fluid    

Dầu Bảo Vệ Seal Chevron Tegra Synthetic Barrier Fluid

Dầu Bảo Vệ Seal Chevron Tegra Synthetic Barrier Fluid được sử dụng làm chất lỏng chặn trong seal cơ khí kép được tìm thấy trong xử lý máy bơm chất lỏng hydrocarbon.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi