812943 - Weicon ST 0.5 kg - Công Ty CP Mai An Đức    

812943 – Weicon ST 0.5 kg

Putty, metallic-filled Temperature resistant from -35°C (-31°F) up to +120°C (+248°F) . 

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi