Phụ gia vệ sinh DPF Wynn's DPF Cleaner & Flush    

Phụ gia vệ sinh DPF Wynn’s DPF Cleaner & Flush

Phụ gia vệ sinh DPF Wynn’s DPF Cleaner & Flush có tác dụng xử lý các bộ lọc hạt bị tắc do có quá nhiều cặn rắn và không thể tái tạo bằng các phương pháp thông thường. Wynn’s DPF Flush đã được pha chế đặc biệt dưới dạng dung dịch súc rửa DPF. Nó phải luôn được sử dụng sau khi xử lý bằng Wynn’s DPF Cleaner.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi