Keo Weicon RK-1300

Weicon RK-1300 có độ bền cao. Hệ thống bao gồm một chất kết dính và một chất kích hoạt, được sử dụng trong “không quy trình trộn”. Điều này làm cho quá trình xử lý dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ thủ tục trộn. Sản phẩm đặc biệt thích hợp cho liên kết các bề mặt lớn của nhiều vật liệu khác nhau như kim loại, ferit và nhựa cứng. RK-1300 được sử dụng trong kỹ thuật cơ khí và thiết bị, phương tiện xây dựng, chế tạo công cụ và khuôn mẫu, tòa nhà và công nghiệp nội thất, và trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: