Dầu Máy Nén Khí United Hydro Vesta Compressor    

Dầu Máy Nén Khí United Hydro Vesta Compressor

Dầu Máy Nén Khí United Hydro Vesta Compressor loại dầu xử lý theo công nghệ hydro-treated được thiết kế cho sử dụng trong máy nén khí thở và hệ thống tuần hoàn nhiệt độ cao nơi được mong muốn không có sự hình thành cặn lắng

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi