Dầu Bánh Răng Anglomoil SFG Gear Oil ISO 150    

Dầu Bánh Răng Anglomoil SFG Gear Oil ISO 150

Anglomoil SFG Gear Oil ISO 150 được làm từ hydrocacbon tổng hợp (PAO) và phụ gia đặc biệt gói và được liệt kê NFS H-1 để sử dụng khi có thể xảy ra tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Dầu bánh răng SFG được khuyến nghị cho các bộ bánh răng, ổ trục, hệ thống dầu tuần hoàn và các ứng dụng dây chuyền trong thực phẩm máy móc chế biến. Cấp độ nhớt nặng hơn cung cấp dịch vụ tuyệt vời trong các đơn vị bánh răng sâu.

0976-677-467 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi