450715 -Spanjaard Silicone Paste 100grm/Tube - Công Ty CP Mai An Đức    

450715 -Spanjaard Silicone Paste 100grm/Tube

Pure non-drying silicone Pure non-drying silicone water-resistant, colourless water-resistant, colourlesswater-resistant, colourless refrigerator door seals, refrigerator door seals, refrigerator door seals, mechanisms.

0989-278-790 Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: